Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt nr 10 - Uchwała w sprawie przyznania Odznaki Zasłużony dla Gminy Będzino - A. Golebiewski (PDF, 255.65Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-27 projekt uchwały
2 Projekt nr 9 - Uchwała w sprawie przyznania Odznaki Zasłużony dla Gminy Będzino - L. Parol (PDF, 260.97Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-27 projekt uchwały
3 Projekt nr 8 - Uchwała w sprawie przyznania Odznaki Zasłużony dla Gminy Będzino - BA. Krawiec (PDF, 258.02Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-27 projekt uchwały
4 Projekt nr 7 - Uchwała w sprawie przyznania Odznaki Zasłużony dla Gminy Będzino - B. Grudzien (PDF, 259.34Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-27 projekt uchwały
5 Projekt nr 6 - Uchwała w sprawie przyznania Odznaki Zasłużony dla Gminy Będzino - H. Broda (PDF, 262.44Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-27 projekt uchwały
6 Analiza bezpieczeństwa pożarowego gminy (2) (PDF, 148.30Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-27 projekt uchwały
7 Projekt nr 1 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok (PDF, 856.30Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-22 projekt uchwały
8 Projekt nr 1 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok (PDF, 856.30Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-22 projekt uchwały
9 ocena zasobów 2023 (PDF, 1.38Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-22 informacja
10 ochrona ppoż24 (PDF, 254.85Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-22 projekt uchwały
11 Projekt nr 5 - Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi cele rekreacyjno-wypoczynkowe (PDF, 259.22Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-22 projekt uchwały
12 Projekt nr 4 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Dobrzyca (PDF, 257.47Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-22 projekt uchwały
13 Projekt nr 3 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej Dobrzyca (PDF, 260.94Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-22 projekt uchwały
14 Projekt nr 2 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXCI.209.16 w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego i nadania mu statutu (PDF, 270.68Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-22 projekt uchwały
15 Projekt nr 6 - Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS (PDF, 261.73Kb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-22 projekt uchwały
16 maj 2024_międzysesyjne (PDF, 233.95Kb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-22 projekt uchwały
17 ocena zasobów 2023 (PDF, 1.38Mb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-21 informacja
18 ochrona ppoż24 (PDF, 254.85Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-21 projekt uchwały
19 Projekt nr 5 - Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi cele rekreacyjno-wypoczynkowe (PDF, 259.22Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-21 projekt uchwały
20 Projekt nr 4 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Dobrzyca (PDF, 257.47Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-21 projekt uchwały
21 Projekt nr 3 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej Dobrzyca (PDF, 260.94Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-21 projekt uchwały
22 Projekt nr 2 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXCI.209.16 w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego i nadania mu statutu (PDF, 270.68Kb)
III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-21 projekt uchwały
23 Informacja dla Radnych o działalności organizacji pozarządowych w 2023 r. (PDF, 1.51Mb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-16 sprawozdanie
24 GOK sprawozdanie z wykoonania budżetu za rok 2023 (PDF, 3.62Mb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-16 projekt uchwały
25 GBP sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 (PDF, 11.95Mb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-16 sprawozdanie
26 GZK 2023-16052024144133 (PDF, 3.21Mb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-16 sprawozdanie
27 Projekt nr 5 - Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino (PDF, 260.63Kb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-16 projekt uchwały
28 Projekt nr 4 - Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Będzino (PDF, 203.83Kb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-16 projekt uchwały
29 Projekt nr 3 - Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy (PDF, 245.63Kb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-16 projekt uchwały
30 Projekt nr 2 - Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 203.10Kb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-16 projekt uchwały
31 Projekt nr 1 - Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Będzino (PDF, 201.03Kb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-16 projekt uchwały
32 Protokół nr. 1 I SESJA, 07.05.2024 r (PDF, 825.88Kb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-15 protokół
33 zawiadomienie_2_sesja (PDF, 203.73Kb)
II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Będzino
2024-05-15 projekt uchwały