Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Będzino

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
135 - rozwiń Wycięcie suchych drzew z pasa drogowego drogi powiatowej Strachomino - Rusowo interpelacja Krystyna Najdzion 2023-03-29 2023-04-12
134 - rozwiń Usuniecie drzewa z placu zabaw w m. Dworek interpelacja Piotr Kołpacki 2023-03-20 2023-04-03
133 - rozwiń Remont odcinka drogi dojazdowej do m. Skrzerzewo na terenie działki nr 10/5 obr. Skrzeszewo interpelacja Piotr Kołpacki 2023-01-26 2023-02-09
132 - rozwiń Odbiór folii rolniczych z terenu Gminy Będzino interpelacja Piotr Kołpacki 2023-01-26 2023-02-09
131 - rozwiń W sprawie przedstawieciela ZODR na teren Gminy Będzino. interpelacja Piotr Kołpacki 2022-10-12 2022-10-26
130 - rozwiń W sprawie odbioru folii z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Będzino interpelacja Piotr Kołpacki 2022-10-12 2022-10-26
129 - rozwiń Oświetlenie ul. Klonowej w Mścicach interpelacja Andrzej Krawiec 2022-08-25 2022-09-08
128 - rozwiń W sprawie wybudowania i oznaczenia spowalniacza ruchu na działce nr 12/2 w m. Śmiechów interpelacja Adam Gołębiewski 2022-07-21 2022-08-08
127 - rozwiń Umieszczenie i oznaczenie przejść dla pieszych przez drogę krajową nr 11 i powiatową w miejscowości Borkowice interpelacja Adam Gołębiewski 2022-07-06 2022-07-20
126 - rozwiń Informacja w sprawie programu "Granty PPGR" interpelacja Krystyna Najdzion 2022-04-07 2022-04-21
125 - rozwiń Inwestycja "Morska ścieżka edukacyjna". interpelacja Lucyna Parol 2022-04-05 2022-04-21
124 - rozwiń Stan drzew odcinek Dobiesławiec-Podamirowo interpelacja Andrzej Krawiec 2022-02-25 2022-03-10
123 - rozwiń Mowa na inwestycję "Moja Mała Ojczyzna" / Wniosek dot drogi w Tymieniu. interpelacja Barbara Grudzień 2022-01-18 2022-02-01
122 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu - droga w strone Kiszkowa interpelacja Andrzej Jóźwiak 2021-12-17
121 - rozwiń Naprawa drogi Zagaje interpelacja Andrzej Jóźwiak 2021-12-17
120 - rozwiń Dotyczy miejscowości Śmiechów, posesji 8/1 i 8/2 II interpelacja Adam Gołębiewski 2021-12-08 2021-12-22
119 - rozwiń Dotyczy miejscowości Śmiechów, posesji 8/1 i 8/2 interpelacja Adam Gołębiewski 2021-12-08 2021-12-22
118 - rozwiń Oświetlenie na ulicy Klonowej, kierunek Dobiesławiec. interpelacja Andrzej Krawiec 2021-11-23 2021-12-02
117 - rozwiń Odbiór folii z gospodarstw rolnych. interpelacja Piotr Kołpacki 2021-11-23 2021-12-06
116 - rozwiń Lustro dla samochodów przy wyjeździe interpelacja Andrzej Jóźwiak 2021-09-09 2021-09-29
115 - rozwiń Znak do posesji interpelacja Andrzej Jóźwiak 2021-09-09 2021-09-29
114 - rozwiń Wnioski o dofinansowanie na inwestycje interpelacja Barbara Grudzień 2021-09-03 2021-09-16
113 - rozwiń Wnioski w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych interpelacja Barbara Grudzień 2021-05-07 2021-05-21
112 - rozwiń Dom Senior+, Klub Senior+ interpelacja Eugenia Imbiorowska 2021-05-06 2021-05-20
111 - rozwiń Droga w miejscowości Barnin interpelacja Andrzej Jóźwiak 2021-04-30 2021-05-14
110 - rozwiń Znak w miejscowości Łekno interpelacja Andrzej Jóźwiak 2021-04-30 2021-05-14
109 - rozwiń Energia elektryczna w świetlicy w Barninie interpelacja Andrzej Jóźwiak 2021-04-30 2021-05-14
108 - rozwiń Ws. interpelacji interpelacja Eugenia Imbiorowska 2021-04-21 2021-05-04
107 - rozwiń Inwestycje w Mścicach i Będzinie interpelacja Eugenia Imbiorowska 2021-04-21 2021-05-04
106 - rozwiń Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ interpelacja Eugenia Imbiorowska 2021-04-13 2021-04-30
105 - rozwiń Przebudowa i remont drogi w Borkowicach interpelacja Adam Gołębiewski 2021-03-18 2021-04-23
104 - rozwiń Inwestycje w gminie interpelacja Eugenia Imbiorowska 2021-03-18 2021-04-14
103 - rozwiń Odbiór odpadów rolniczych interpelacja Piotr Kołpacki 2021-03-17 2021-03-31
102 - rozwiń Badanie próbek glebowych interpelacja Piotr Kołpacki 2021-03-17 2021-03-31
101 - rozwiń Działka w miejscowości Dworek interpelacja Piotr Kołpacki 2021-03-17 2021-04-01
100 - rozwiń Radni interpelacja Joanna Banaszczak 2021-03-17 2021-04-23
99 - rozwiń Przebudowa drogi w Kładnie interpelacja Barbara Grudzień 2021-03-17 2021-04-06
98 - rozwiń Infrastruktura w Tymieniu interpelacja Barbara Grudzień 2021-01-15 2021-01-26
97 - rozwiń Fundusze pozabudżetowe interpelacja Andrzej Nożykowski 2021-01-05 2021-01-19
96 - rozwiń Program Współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi interpelacja Barbara Grudzień 2020-12-21 2020-12-28
95 - rozwiń Pomoc żywieniowa interpelacja Sławomir Bryliński 2020-12-15 2020-12-23
94 - rozwiń Usługi opiekuńcze i asystenckie interpelacja Joanna Banaszczak 2020-12-15 2020-12-16
93 - rozwiń Dofinansowanie inwestycji interpelacja Barbara Grudzień 2020-12-14 2020-12-15
92 - rozwiń Program Współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi zapytanie Barbara Grudzień 2020-12-14 2020-12-28
91 - rozwiń Plan zagospodarowania przestrzennego interpelacja Tomasz Baczyński 2020-11-17 2020-12-01
90 - rozwiń Uszkodzona droga w Kładnie interpelacja Adam Gołębiewski 2020-11-03 2020-11-16
89 - rozwiń Droga w Śmiechowie interpelacja Adam Gołębiewski 2020-11-03 2020-11-16
88 - rozwiń Fundusz Sołecki Kładno interpelacja Adam Gołębiewski 2020-11-17
87 - rozwiń Oczyszalnia w Tymieniu interpelacja Barbara Grudzień 2020-10-28 2020-11-16
86 - rozwiń Kruszywo z Tymienia zapytanie Barbara Grudzień 2020-10-28 2020-11-16
85 - rozwiń Droga z Tymienia w kierunku Strachomina interpelacja Barbara Grudzień 2020-10-28 2020-11-16
84 - rozwiń Drzewa i gałęzie przy drodze Dobiesławiec-Podamirowo interpelacja Andrzej Krawiec 2020-10-06 2020-10-20
83 - rozwiń Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Będzino interpelacja Tomasz Baczyński 2020-10-01 2020-10-15
82 - rozwiń Działka nr 261 w Mścicach interpelacja Andrzej Nożykowski 2020-10-01 2020-10-15
81 - rozwiń Działka nr 261 w Mścicach interpelacja Andrzej Nożykowski 2020-09-17 2020-10-01
80 - rozwiń Stan realizacji inwestycji zapytanie Eugenia Imbiorowska 2020-09-15 2020-09-22
79 - rozwiń Oznakowanie dróg interpelacja Tomasz Baczyński 2020-08-28 2020-09-11
78 - rozwiń Zjazd do przedszkola w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2020-08-28 2020-09-11
77 - rozwiń Odcinek drogi w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2020-08-28 2020-09-11
76 - rozwiń Inwestycje na terenie gminy interpelacja Diana Kret 2020-08-28 2020-09-11
75 - rozwiń Oczyszczalnia ścieków w Tymieniu interpelacja Diana Kret 2020-08-28 2020-09-11
74 - rozwiń Gruz z kotłowni w Tymieniu interpelacja Grzegorz Sztulc 2020-08-25 2020-09-08
73 - rozwiń Protokoły odbioru remontu dróg Dobre-Popowo oraz Dobrzyca-Borkowice interpelacja Grzegorz Sztulc 2020-08-25 2020-09-08
72 - rozwiń Barszcz Sosnowskiego interpelacja Krystyna Najdzion 2020-06-17 2020-06-30
71 - rozwiń Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości interpelacja Barbara Grudzień 2020-04-22 2020-05-05
70 - rozwiń Śmieci w Pleśnej interpelacja Barbara Grudzień 2020-04-22 2020-05-06
69 - rozwiń Zapytania z sesji interpelacja Barbara Grudzień 2020-02-27 2020-03-12
68 - rozwiń Naprawa drogi płytowej do Strachomina interpelacja Barbara Grudzień 2020-02-24 2020-03-05
67 - rozwiń Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego interpelacja Tomasz Baczyński 2020-02-14 2020-02-18
66 - rozwiń Droga w Będzinku interpelacja Andrzej Jóźwiak 2019-12-19 2020-01-03
65 - rozwiń Remont drogi gminnej działka nr 49/3 i 81/1 w obrębie ewidencyjnym Słowienkowo interpelacja Piotr Kołpacki 2019-11-28 2019-12-10
64 - rozwiń Remont drogi z Barnina w stronę Zagajów interpelacja Andrzej Jóźwiak 2019-11-21 2019-11-20
63 - rozwiń Oświetlenie przy drodze gminnej w Będzinku interpelacja Andrzej Jóźwiak 2019-11-21 2019-11-20
62 - rozwiń Droga gminna osiedlowa w Mścicach interpelacja Agnieszka Gębura 2019-10-28 2019-11-08
61 - rozwiń Wycięcie drzewa w Mścicach przy ul. Północnej interpelacja Agnieszka Gębura 2019-10-28 2019-11-12
60 - rozwiń Pielęgnacja drzew na drodze gminnej przy działce 92/18 w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-10-28 2019-11-08
59 - rozwiń Pielęgnacja drzew i krzewów na drodze gminnej w Komorach interpelacja Tomasz Baczyński 2019-10-28 2019-11-08
58 - rozwiń Modenizacja drogi gminnej od drogi krajowej DK11 w Tymieniu do wsi Strachomino interpelacja Diana Kret 2019-10-17 2019-10-30
57 - rozwiń Droga gminna w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-10-03 2019-10-15
56 - rozwiń Remont drogi w miejscowości Komory interpelacja Tomasz Baczyński 2019-10-01 2019-10-15
55 - rozwiń Wycięcie krzewów przy drodze gminnej na odcinku od Dobiesławca do Podamirowa interpelacja Andrzej Krawiec 2019-09-24 2019-10-07
54 - rozwiń Odwodnienie i utwardzenie ul. Rzemieślniczej w Mścicach interpelacja Andrzej Krawiec 2019-09-24 2019-10-07
53 - rozwiń Droga w miejscowości Wierzchominko interpelacja Grzegorz Sztulc 2019-08-30 2019-09-11
52 - rozwiń Oczyszczalnia ścieków w Tymieniu interpelacja Diana Kret 2019-07-25 2019-08-08
51 - rozwiń Lokalizacja masztu telefonii komórkowej w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-07-24 2019-08-07
50 - rozwiń Kanalizacja w Kazimierzu Pomorskim i Strzeżenicy interpelacja Andrzej Jóźwiak 2019-06-26 2019-07-10
49 - rozwiń Gazyfikacja Kazimierza Pomorskiego interpelacja Andrzej Jóźwiak 2019-06-26 2019-07-10
48 - rozwiń Barszcz Sosnowskiego interpelacja Krystyna Najdzion 2019-06-26 2019-07-09
47 - rozwiń Zamiana drogi w Strachominie interpelacja Krystyna Najdzion 2019-06-26 2019-07-09
46 - rozwiń Podatki z elektrowni wiatrowej w Tymieniu interpelacja Diana Kret 2019-06-19 2019-07-03
45 - rozwiń W sprawie zejścia na plażę w m. Pleśna interpelacja Barbara Grudzień 2019-05-23 2019-06-06
44 - rozwiń Odnowienie przejścia w Kazimierzu Pomorskim interpelacja Andrzej Jóźwiak 2019-04-26 2019-05-09
43 - rozwiń Lustro w Łeknie interpelacja Andrzej Jóźwiak 2019-04-26 2019-05-09
42 - rozwiń Dziury w asfalcie i barszcz Sosnowskiego w Strachominie interpelacja Krystyna Najdzion 2019-04-26 2019-05-09
41 - rozwiń Interpelacja mieszkańca interpelacja Adam Gołębiewski 2019-04-25 2019-05-09
40 - rozwiń Jakość transmisji z posiedzeń Rady Gminy interpelacja Tomasz Baczyński 2019-04-03 2019-04-16
39 - rozwiń Stan dróg gminnych przy drodze krajowej w Tymieniu interpelacja Tomasz Baczyński 2019-04-03 2019-04-16
38 - rozwiń Stan dróg gminnych przy drodze krajowej w Będzinku i Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-04-03 2019-04-16
37 - rozwiń Sytuacja dróg lokalnych podczas budowy S6 interpelacja Tomasz Baczyński 2019-04-03 2019-04-17
36 - rozwiń Stanowiska kierowców OSP interpelacja Tomasz Baczyński 2019-04-03 2019-04-16
35 - rozwiń Naprawa drogi w Będzinku interpelacja Andrzej Jóźwiak 2019-03-28 2019-04-02
34 - rozwiń Park w Mścicach interpelacja Lucyna Parol 2019-03-28 2019-04-02
33 - rozwiń Usunięcie krzaków w rowie na odcinku Strzepowo-Strachomino interpelacja Krystyna Najdzion 2019-03-26 2019-04-02
32 - rozwiń Interpelacja mieszkańca w sprawie melioracji interpelacja Adam Gołębiewski 2019-03-26 2019-04-04
31 - rozwiń Droga płytowa od Wierzchominka, przez Słowienkowo do Dobrzycy interpelacja Grzegorz Sztulc 2019-03-22 2019-04-02
30 - rozwiń Remont Domu Kultury w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-03
29 - rozwiń Droga przy budynku nr 13 w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-02
28 - rozwiń Chodnik pomiedzy przystankiem autobusowym, a przedszkolem w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-04
27 - rozwiń Plan odnowy miejscowości Będzino interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-01
26 - rozwiń Przejście dla pieszych przy stacji paliw w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-02
25 - rozwiń Fotoradar przy drodze krajowej w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-02
24 - rozwiń Chodnik przy drodze krajowej w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-02
23 - rozwiń Dojazd do posesji w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-02
22 - rozwiń Droga przy banku interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-01
21 - rozwiń Dokumentacja dot. budowy torowiska w Będzinie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-04
20 - rozwiń Wykaz dróg gminnych interpelacja Tomasz Baczyński 2019-03-22 2019-04-02
19 - rozwiń Przebieg linii energetycznej w Dobiesławcu interpelacja Andrzej Krawiec 2019-03-21 2019-04-02
18 - rozwiń Przywrócenie stanu dróg w Dobiesławcu i Podamirowie interpelacja Andrzej Krawiec 2019-03-21 2019-04-02
17 - rozwiń Wycięcie drzew i konarów na drodze Dobiesławiec-Podamirowo interpelacja Andrzej Krawiec 2019-03-21 2019-04-02
16 - rozwiń Utwardzenie drogi Bałtyckiej w Mścicach interpelacja Andrzej Krawiec 2019-03-21 2019-04-01
15 - rozwiń Utwardzenie dróg - Brzozowej, Świerkowej i Jarzębinowej w Mścicach interpelacja Andrzej Krawiec 2019-03-21 2019-04-02
14 - rozwiń Lampa na klombie w Tymieniu interpelacja Diana Kret 2019-03-05 2019-03-07
13 - rozwiń Powiększenie i utwardzeniu parkingu przy budynku nr 44 w Tymieniu interpelacja Diana Kret 2019-03-05 2019-03-07
12 - rozwiń Remont drogi na ulicy Rzemieślniczej w Mścicach interpelacja Lucyna Parol 2019-02-28 2019-03-11
11 - rozwiń Czystość, stan dróg asfaltowych, ponumerowanie posesji i naprawa dróg kruszywem interpelacja Tomasz Baczyński 2019-02-25 2019-03-07
10 - rozwiń Lustro przy wyjeździe z drogi płytowej w m. Mączno interpelacja Tomasz Baczyński 2019-02-25 2019-03-07
9 - rozwiń Zniszczone użytki rolne przy budowie drogi S6 interpelacja Tomasz Baczyński 2019-02-25 2019-03-07
8 - rozwiń Wolna trybuna interpelacja Tomasz Baczyński 2019-02-25 2019-03-11
7 - rozwiń Zaśmiecana droga do kościoła w Wierzchominie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-02-25 2019-03-07
6 - rozwiń Brak przejścia dla pieszych w Będzinie przy budynku 13 interpelacja Tomasz Baczyński 2019-02-25 2019-03-07
5 - rozwiń Budynek kościoła parafialnego w Łeknie i jego otoczenie interpelacja Tomasz Baczyński 2019-02-25 2019-03-07
4 - rozwiń Sprawa drogi w Mścicach interpelacja Agnieszka Gębura 2019-02-11 2019-02-12
3 - rozwiń Zasadność wydania decyzji dot. działki w Śmiechowie interpelacja Adam Gołębiewski 2019-02-07 2019-02-12
2 - rozwiń Drogi w Komorach i Dobrzycy interpelacja Tomasz Baczyński 2019-02-04 2019-02-15
1 - rozwiń Problem śmieci w miejscowości Będzino interpelacja Tomasz Baczyński 2019-02-04 2019-02-15