Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetowo - Finansowa stała 2018-12-10 II/5/18 oraz Uchwała zmieniająca XXIII/150/20
Komisja Infrastruktury Technicznej stała 2018-12-10 II/5/18 oraz Uchwała zmieniająca XXIII/150/20
Komisja Oświatowo - Społeczna stała 2018-12-10 II/5/18 oraz Uchwała zmieniająca XXIII/150/20
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-10 II/3/18
Komisja Rolnictwa i Przemysłu stała 2018-12-10 II/5/18 oraz Uchwała zmieniająca XXIII/150/20
Komisja Skarg, wniosków i petycji stała 2018-12-10 II/4/18