Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowo - finansowa stała 2024-05-22
2 Komisja Infrastruntury technicznej stała 2024-05-22
3 Komisja Oświatowo - społeczna stała 2024-05-22
4 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-22
5 Komisja Rolnictwa, przemysłu i turystyki stała 2024-05-22
6 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-22