Komisja Infrastruktury Technicznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Infrastruktury Technicznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-10 uchwałą nr II/5/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugenia Imbiorowska 0przewodniczący
Andrzej Krawiec 1 wiceprzewodniczący
Grzegorz Sztulc członek