Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Budżetowo - finansowa, Komisja Infrastruntury technicznej, Komisja Oświatowo - społeczna, Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, przemysłu i turystyki, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Data posiedzenia
23-05-2024, godz. 08:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Będzino ; 76-037 Będzino 19, Sala nr 14

Porządek obrad