Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 14
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krystyna Najdzion za
2 Barbara Grudzień nieoddany
3 Andrzej Krawiec nieoddany
4 Mariusz Gosławski nieoddany
5 Lucyna Parol nieoddany
6 Joanna Banaszczak nieoddany
7 Eugenia Imbiorowska nieoddany
8 Tomasz Baczyński nieoddany
9 Andrzej Jóźwiak nieoddany
10 Adam Gołębiewski nieoddany
11 Piotr Kołpacki nieoddany
12 Grzegorz Sztulc nieoddany
13 Diana Kret nieoddany
14 Sławomir Bryliński nieoddany
15 Andrzej Nożykowski nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 12 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień przeciw
2 Andrzej Krawiec przeciw
3 Mariusz Gosławski za
4 Lucyna Parol przeciw
5 Joanna Banaszczak przeciw
6 Eugenia Imbiorowska przeciw
7 Tomasz Baczyński przeciw
8 Andrzej Jóźwiak przeciw
9 Adam Gołębiewski przeciw
10 Piotr Kołpacki przeciw
11 Krystyna Najdzion przeciw
12 Sławomir Bryliński przeciw
13 Andrzej Nożykowski przeciw
14 Grzegorz Sztulc nieobecny
15 Diana Kret nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 10 2 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień przeciw
2 Mariusz Gosławski za
3 Lucyna Parol przeciw
4 Joanna Banaszczak przeciw
5 Eugenia Imbiorowska przeciw
6 Tomasz Baczyński przeciw
7 Andrzej Jóźwiak przeciw
8 Adam Gołębiewski przeciw
9 Piotr Kołpacki przeciw
10 Krystyna Najdzion przeciw
11 Andrzej Nożykowski przeciw
12 Andrzej Krawiec nieoddany
13 Sławomir Bryliński nieoddany
14 Grzegorz Sztulc nieobecny
15 Diana Kret nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 2 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Lucyna Parol za
3 Joanna Banaszczak za
4 Eugenia Imbiorowska za
5 Tomasz Baczyński za
6 Andrzej Jóźwiak za
7 Piotr Kołpacki za
8 Krystyna Najdzion za
9 Andrzej Nożykowski za
10 Mariusz Gosławski nieoddany
11 Adam Gołębiewski nieoddany
12 Andrzej Krawiec nieobecny
13 Grzegorz Sztulc nieobecny
14 Diana Kret nieobecny
15 Sławomir Bryliński nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Lucyna Parol za
3 Joanna Banaszczak za
4 Eugenia Imbiorowska za
5 Tomasz Baczyński za
6 Andrzej Jóźwiak za
7 Piotr Kołpacki za
8 Krystyna Najdzion za
9 Andrzej Nożykowski za
10 Andrzej Krawiec nieobecny
11 Mariusz Gosławski nieobecny
12 Adam Gołębiewski nieobecny
13 Grzegorz Sztulc nieobecny
14 Diana Kret nieobecny
15 Sławomir Bryliński nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Lucyna Parol za
3 Joanna Banaszczak za
4 Eugenia Imbiorowska za
5 Tomasz Baczyński za
6 Andrzej Jóźwiak za
7 Piotr Kołpacki za
8 Krystyna Najdzion za
9 Andrzej Nożykowski za
10 Andrzej Krawiec nieobecny
11 Mariusz Gosławski nieobecny
12 Adam Gołębiewski nieobecny
13 Grzegorz Sztulc nieobecny
14 Diana Kret nieobecny
15 Sławomir Bryliński nieobecny