Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 0 10 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień przeciw
2 Mariusz Gosławski za
3 Lucyna Parol przeciw
4 Joanna Banaszczak przeciw
5 Eugenia Imbiorowska przeciw
6 Tomasz Baczyński przeciw
7 Andrzej Jóźwiak przeciw
8 Adam Gołębiewski przeciw
9 Piotr Kołpacki przeciw
10 Grzegorz Sztulc za
11 Krystyna Najdzion przeciw
12 Diana Kret za
13 Andrzej Nożykowski przeciw
14 Andrzej Krawiec nieobecny
15 Sławomir Bryliński nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 9 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień przeciw
2 Mariusz Gosławski za
3 Lucyna Parol przeciw
4 Joanna Banaszczak przeciw
5 Eugenia Imbiorowska przeciw
6 Tomasz Baczyński przeciw
7 Andrzej Jóźwiak przeciw
8 Adam Gołębiewski przeciw
9 Piotr Kołpacki przeciw
10 Grzegorz Sztulc za
11 Krystyna Najdzion przeciw
12 Diana Kret za
13 Andrzej Nożykowski wstrzymał się
14 Andrzej Krawiec nieobecny
15 Sławomir Bryliński nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 3 10 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień przeciw
2 Mariusz Gosławski wstrzymał się
3 Lucyna Parol przeciw
4 Joanna Banaszczak przeciw
5 Eugenia Imbiorowska przeciw
6 Tomasz Baczyński przeciw
7 Andrzej Jóźwiak przeciw
8 Adam Gołębiewski przeciw
9 Piotr Kołpacki przeciw
10 Grzegorz Sztulc wstrzymał się
11 Krystyna Najdzion przeciw
12 Diana Kret wstrzymał się
13 Andrzej Nożykowski przeciw
14 Andrzej Krawiec nieobecny
15 Sławomir Bryliński nieobecny