Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 3 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec za
3 Agnieszka Gębura za
4 Mariusz Gosławski wstrzymał się
5 Lucyna Parol za
6 Joanna Banaszczak za
7 Eugenia Imbiorowska za
8 Tomasz Baczyński wstrzymał się
9 Andrzej Jóźwiak za
10 Adam Gołębiewski nieobecny
11 Piotr Kołpacki za
12 Grzegorz Sztulc wstrzymał się
13 Krystyna Najdzion za
14 Diana Kret za
15 Sławomir Bryliński za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 3 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec za
3 Agnieszka Gębura za
4 Mariusz Gosławski wstrzymał się
5 Lucyna Parol za
6 Joanna Banaszczak za
7 Eugenia Imbiorowska za
8 Tomasz Baczyński wstrzymał się
9 Andrzej Jóźwiak za
10 Adam Gołębiewski nieobecny
11 Piotr Kołpacki za
12 Grzegorz Sztulc wstrzymał się
13 Krystyna Najdzion za
14 Diana Kret za
15 Sławomir Bryliński za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 4 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec za
3 Agnieszka Gębura wstrzymał się
4 Mariusz Gosławski przeciw
5 Lucyna Parol za
6 Joanna Banaszczak za
7 Eugenia Imbiorowska za
8 Tomasz Baczyński przeciw
9 Andrzej Jóźwiak za
10 Adam Gołębiewski nieobecny
11 Piotr Kołpacki za
12 Grzegorz Sztulc przeciw
13 Krystyna Najdzion za
14 Diana Kret wstrzymał się
15 Sławomir Bryliński przeciw