Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec za
3 Mariusz Gosławski wstrzymał się
4 Lucyna Parol za
5 Joanna Banaszczak za
6 Eugenia Imbiorowska za
7 Tomasz Baczyński wstrzymał się
8 Andrzej Jóźwiak za
9 Adam Gołębiewski za
10 Piotr Kołpacki za
11 Grzegorz Sztulc wstrzymał się
12 Krystyna Najdzion za
13 Diana Kret za
14 Agnieszka Gębura nieobecny
15 Sławomir Bryliński nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 4 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec za
3 Mariusz Gosławski wstrzymał się
4 Lucyna Parol za
5 Joanna Banaszczak za
6 Eugenia Imbiorowska za
7 Tomasz Baczyński wstrzymał się
8 Andrzej Jóźwiak za
9 Adam Gołębiewski za
10 Piotr Kołpacki za
11 Grzegorz Sztulc wstrzymał się
12 Krystyna Najdzion za
13 Diana Kret wstrzymał się
14 Agnieszka Gębura nieobecny
15 Sławomir Bryliński nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 1 7 1 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień przeciw
2 Mariusz Gosławski za
3 Lucyna Parol przeciw
4 Joanna Banaszczak przeciw
5 Eugenia Imbiorowska przeciw
6 Tomasz Baczyński wstrzymał się
7 Andrzej Jóźwiak przeciw
8 Adam Gołębiewski przeciw
9 Piotr Kołpacki za
10 Grzegorz Sztulc za
11 Krystyna Najdzion przeciw
12 Diana Kret za
13 Andrzej Krawiec nieoddany
14 Agnieszka Gębura nieobecny
15 Sławomir Bryliński nieobecny