Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
11-06-2024, godz. 11:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Będzino ; 76-037 Będzino 19, Sala nr 14

Porządek obrad

  • 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino za rok 2023 r.
  • 2. Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Będzino za 2023 rok