Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Usługi opiekuńcze i asystenckie

Numer: 94, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Będzino
data wpływu: 2020-12-15, data przekazania: 2020-12-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Banaszczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-12-16