Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Fundusz Sołecki Kładno

Numer: 88, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
data wpływu: 2020-11-17, data przekazania: 2020-11-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Gołębiewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: