Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oczyszczalnia ścieków w Tymieniu

Numer: 75, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Będzino
data wpływu: 2020-08-28, data przekazania: 2020-08-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Diana Kret radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Gminy Będzino

Wydział merytoryczny: Dariusz Markowski, data odpowiedzi: 2020-09-11