Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Gruz z kotłowni w Tymieniu

Numer: 74, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Będzino
data wpływu: 2020-08-25, data przekazania: 2020-08-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Sztulc radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino

Wydział merytoryczny: Tomasz Szymaniak, data odpowiedzi: 2020-09-08