Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Protokoły odbioru remontu dróg Dobre-Popowo oraz Dobrzyca-Borkowice

Numer: 73, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Będzino
data wpływu: 2020-08-25, data przekazania: 2020-08-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Sztulc radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Gminy Będzino

Wydział merytoryczny: Dariusz Markowski, data odpowiedzi: 2020-09-08