Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Numer: 67, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Będzino
data wpływu: 2020-02-14, data przekazania: 2020-02-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Baczyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-02-18