Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont drogi gminnej działka nr 49/3 i 81/1 w obrębie ewidencyjnym Słowienkowo

Numer: 65, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Będzino
data wpływu: 2019-11-28, data przekazania: 2019-11-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kołpacki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-12-10