Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Inwestycje w gminie

Numer: 104, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Będzino
data wpływu: 2021-03-18, data przekazania: 2021-03-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugenia Imbiorowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-04-14