Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Lustro przy wyjeździe z drogi płytowej w m. Mączno

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Będzino
data wpływu: 2019-02-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Baczyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-07