Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Problem śmieci w miejscowości Będzino

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Będzino
data wpływu: 2019-02-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Baczyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Lech Przełuski

Wydział merytoryczny: Gospodarka komunalna, data odpowiedzi: 2019-02-15