Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 2 9 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień przeciw
2 Andrzej Krawiec nieobecny
3 Mariusz Gosławski wstrzymał się
4 Lucyna Parol przeciw
5 Joanna Banaszczak przeciw
6 Eugenia Imbiorowska przeciw
7 Tomasz Baczyński przeciw
8 Andrzej Jóźwiak przeciw
9 Adam Gołębiewski nieobecny
10 Piotr Kołpacki przeciw
11 Grzegorz Sztulc nieobecny
12 Krystyna Najdzion przeciw
13 Diana Kret wstrzymał się
14 Sławomir Bryliński przeciw
15 Andrzej Nożykowski nieobecny