Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec za
3 Agnieszka Gębura za
4 Mariusz Gosławski przeciw
5 Lucyna Parol za
6 Joanna Banaszczak za
7 Eugenia Imbiorowska za
8 Tomasz Baczyński za
9 Andrzej Jóźwiak wstrzymał się
10 Adam Gołębiewski przeciw
11 Piotr Kołpacki za
12 Grzegorz Sztulc za
13 Krystyna Najdzion wstrzymał się
14 Diana Kret wstrzymał się
15 Sławomir Bryliński za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 4 6 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień wstrzymał się
2 Andrzej Krawiec przeciw
3 Agnieszka Gębura za
4 Mariusz Gosławski przeciw
5 Lucyna Parol za
6 Joanna Banaszczak przeciw
7 Eugenia Imbiorowska przeciw
8 Tomasz Baczyński wstrzymał się
9 Andrzej Jóźwiak przeciw
10 Adam Gołębiewski wstrzymał się
11 Piotr Kołpacki za
12 Grzegorz Sztulc za
13 Krystyna Najdzion wstrzymał się
14 Diana Kret przeciw
15 Sławomir Bryliński za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 1 4 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 3 5 2 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec za
3 Agnieszka Gębura wstrzymał się
4 Mariusz Gosławski przeciw
5 Lucyna Parol przeciw
6 Joanna Banaszczak przeciw
7 Eugenia Imbiorowska przeciw
8 Tomasz Baczyński za
9 Andrzej Jóźwiak wstrzymał się
10 Adam Gołębiewski przeciw
11 Grzegorz Sztulc za
12 Krystyna Najdzion za
13 Diana Kret wstrzymał się
14 Piotr Kołpacki nieoddany
15 Sławomir Bryliński nieoddany