Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 0 0 8 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Gębura za
2 Mariusz Gosławski za
3 Adam Gołębiewski za
4 Grzegorz Sztulc za
5 Krystyna Najdzion za
6 Diana Kret za
7 Sławomir Bryliński za
8 Barbara Grudzień nieoddany
9 Andrzej Krawiec nieoddany
10 Lucyna Parol nieoddany
11 Joanna Banaszczak nieoddany
12 Eugenia Imbiorowska nieoddany
13 Tomasz Baczyński nieoddany
14 Andrzej Jóźwiak nieoddany
15 Piotr Kołpacki nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 1 14 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień przeciw
2 Andrzej Krawiec przeciw
3 Agnieszka Gębura przeciw
4 Mariusz Gosławski przeciw
5 Lucyna Parol przeciw
6 Joanna Banaszczak przeciw
7 Eugenia Imbiorowska przeciw
8 Tomasz Baczyński przeciw
9 Andrzej Jóźwiak przeciw
10 Adam Gołębiewski przeciw
11 Piotr Kołpacki przeciw
12 Grzegorz Sztulc przeciw
13 Krystyna Najdzion przeciw
14 Diana Kret wstrzymał się
15 Sławomir Bryliński przeciw