Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 5 2 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec wstrzymał się
3 Agnieszka Gębura za
4 Mariusz Gosławski przeciw
5 Lucyna Parol za
6 Eugenia Imbiorowska za
7 Tomasz Baczyński za
8 Andrzej Jóźwiak wstrzymał się
9 Adam Gołębiewski wstrzymał się
10 Piotr Kołpacki za
11 Grzegorz Sztulc za
12 Krystyna Najdzion wstrzymał się
13 Diana Kret przeciw
14 Sławomir Bryliński wstrzymał się
15 Joanna Banaszczak nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 7 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec za
3 Agnieszka Gębura wstrzymał się
4 Mariusz Gosławski wstrzymał się
5 Lucyna Parol za
6 Joanna Banaszczak za
7 Eugenia Imbiorowska za
8 Tomasz Baczyński wstrzymał się
9 Andrzej Jóźwiak za
10 Adam Gołębiewski za
11 Piotr Kołpacki wstrzymał się
12 Grzegorz Sztulc wstrzymał się
13 Krystyna Najdzion za
14 Diana Kret wstrzymał się
15 Sławomir Bryliński wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 7 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec za
3 Agnieszka Gębura wstrzymał się
4 Mariusz Gosławski wstrzymał się
5 Lucyna Parol za
6 Joanna Banaszczak za
7 Eugenia Imbiorowska za
8 Tomasz Baczyński wstrzymał się
9 Andrzej Jóźwiak za
10 Adam Gołębiewski za
11 Piotr Kołpacki wstrzymał się
12 Grzegorz Sztulc wstrzymał się
13 Krystyna Najdzion za
14 Diana Kret wstrzymał się
15 Sławomir Bryliński wstrzymał się