Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 2 2 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Andrzej Krawiec za
3 Mariusz Gosławski za
4 Joanna Banaszczak za
5 Eugenia Imbiorowska za
6 Tomasz Baczyński przeciw
7 Andrzej Jóźwiak wstrzymał się
8 Adam Gołębiewski przeciw
9 Piotr Kołpacki za
10 Grzegorz Sztulc za
11 Krystyna Najdzion za
12 Diana Kret za
13 Sławomir Bryliński wstrzymał się
14 Agnieszka Gębura nieobecny
15 Lucyna Parol nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 1 13 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień przeciw
2 Andrzej Krawiec przeciw
3 Mariusz Gosławski przeciw
4 Lucyna Parol przeciw
5 Joanna Banaszczak przeciw
6 Eugenia Imbiorowska przeciw
7 Tomasz Baczyński przeciw
8 Andrzej Jóźwiak przeciw
9 Adam Gołębiewski przeciw
10 Piotr Kołpacki przeciw
11 Grzegorz Sztulc przeciw
12 Krystyna Najdzion przeciw
13 Diana Kret wstrzymał się
14 Sławomir Bryliński przeciw
15 Agnieszka Gębura nieobecny