Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 3 2 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Barbara Grudzień za
2 Lucyna Parol przeciw
3 Joanna Banaszczak za
4 Eugenia Imbiorowska za
5 Tomasz Baczyński wstrzymał się
6 Andrzej Jóźwiak przeciw
7 Adam Gołębiewski wstrzymał się
8 Piotr Kołpacki za
9 Grzegorz Sztulc wstrzymał się
10 Diana Kret za
11 Sławomir Bryliński za
12 Andrzej Nożykowski za
13 Andrzej Krawiec nieobecny
14 Mariusz Gosławski nieobecny
15 Krystyna Najdzion nieobecny